eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6579

NGC 6579
Obiekt NGC 6579 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6579 - galaktyka w konstelacji Herkules
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.8m; B=14.6m
Jasność powierzchni: 11.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 18h12m31.8s; Dec= 21°25'14"
Redshift (z): 0.016561
Odległość od Słońca do NGC 6579: w oparciu o wartość redshift (z) - 70.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6579 : PGC 61562, UGC 11153, MCG 4-43-11, CGCG 142-22

Sąsiadujące obiekty: NGC 6577, NGC 6578, NGC 6580, NGC 6581

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.