eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6578

NGC 6578
Obiekt NGC 6578 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6578 - mgławica planetarna w konstelacji Strzelec
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.18'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 18h16m16.5s; Dec= -20°27'0"
Inne nazwy obiektów NGC 6578 : PK 10-1.1, ESO 590-PN12, CS=11.8

Sąsiadujące obiekty: NGC 6576, NGC 6577, NGC 6579, NGC 6580

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.