eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6578

NGC 6578
Objekt NGC 6578 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6578 - planetární mlhovina v souhvězdí Sagittarii
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.18'
velikosti: V=12.9m; B=13.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 18h16m16.5s; Dec= -20°27'0"
Jiné názvy objektu NGC 6578 : PK 10-1.1, ESO 590-PN12, CS=11.8

Nedaleko objekty: NGC 6576, NGC 6577, NGC 6579, NGC 6580

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.