eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6578

NGC 6578
objekt NGC 6578 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6578 - planetarisk tåke i stjernebildet Sagittarii
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.18'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m; B=13.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 18t16m16.5s; Dec= -20°27'0"
Andre objektnavn NGC 6578 : PK 10-1.1, ESO 590-PN12, CS=11.8

Naboobjekter: NGC 6576, NGC 6577, NGC 6579, NGC 6580

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.