eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6578

NGC 6578
Voorwerp NGC 6578 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6578 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Sagittarii
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.18'
omvang: V=12.9m; B=13.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 18h16m16.5s; Dec= -20°27'0"
Andere namen van het object NGC 6578 : PK 10-1.1, ESO 590-PN12, CS=11.8

Objecten in de buurt: NGC 6576, NGC 6577, NGC 6579, NGC 6580

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.