eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6740

NGC 6740
Objekt NGC 6740 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6740 - galax i stjärnbild Lyrae
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h0m50.5s; Dec= 28°46'16"
rödförskjutning (z): 0.014530
Avståndet från solen till NGC 6740: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6740 : PGC 62675, UGC 11388, MCG 5-45-1, IRAS 18587+2841

Närliggande objekt: NGC 6738, NGC 6739, NGC 6741, NGC 6742

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.