eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6741

NGC 6741
Objekt NGC 6741 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6741 - planetarisk nebula i stjärnbild Aquilae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.13'
magnitud: V=11.5m; B=10.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h2m37s; Dec= -0°26'56"
Övriga namn på objektet NGC 6741 : PK 33-2.1, J 475, CS=14.7

Närliggande objekt: NGC 6739, NGC 6740, NGC 6742, NGC 6743

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.