eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6741

NGC 6741
objekt NGC 6741 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6741 - planetarisk tåke i stjernebildet Aquilae
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.13'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m; B=10.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 19t2m37s; Dec= -0°26'56"
Andre objektnavn NGC 6741 : PK 33-2.1, J 475, CS=14.7

Naboobjekter: NGC 6739, NGC 6740, NGC 6742, NGC 6743

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.