eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6741

NGC 6741
Voorwerp NGC 6741 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6741 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Aquilae
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.13'
omvang: V=11.5m; B=10.8m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 19h2m37s; Dec= -0°26'56"
Andere namen van het object NGC 6741 : PK 33-2.1, J 475, CS=14.7

Objecten in de buurt: NGC 6739, NGC 6740, NGC 6742, NGC 6743

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.