eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6741

NGC 6741
Objekt NGC 6741 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6741 - planetární mlhovina v souhvězdí Aquilae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.13'
velikosti: V=11.5m; B=10.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 19h2m37s; Dec= -0°26'56"
Jiné názvy objektu NGC 6741 : PK 33-2.1, J 475, CS=14.7

Nedaleko objekty: NGC 6739, NGC 6740, NGC 6742, NGC 6743

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.