eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6741

NGC 6741
Obiekt NGC 6741 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6741 - mgławica planetarna w konstelacji Orzeł
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.13'
Wielkość gwiazd: V=11.5m; B=10.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 19h2m37s; Dec= -0°26'56"
Inne nazwy obiektów NGC 6741 : PK 33-2.1, J 475, CS=14.7

Sąsiadujące obiekty: NGC 6739, NGC 6740, NGC 6742, NGC 6743

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.