eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 678

NGC 678
Objekt NGC 678 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 678 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.50'x0.8'
magnitud: V=12.2m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h49m24.8s; Dec= 21°59'49"
rödförskjutning (z): 0.009457
Avståndet från solen till NGC 678: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 678 : PGC 6690, UGC 1280, MCG 4-5-14, CGCG 482-18, A 0147+21

Närliggande objekt: NGC 676, NGC 677, NGC 679, NGC 680

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.