eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 680

NGC 680
Objekt NGC 680 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 680 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.6'
magnitud: V=11.9m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h49m47.3s; Dec= 21°58'16"
rödförskjutning (z): 0.009340
Avståndet från solen till NGC 680: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 680 : PGC 6719, UGC 1286, MCG 4-5-15, CGCG 482-19

Närliggande objekt: NGC 678, NGC 679, NGC 681, NGC 682

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.