eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6846

NGC 6846
Objekt NGC 6846 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6846 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cygni
Typ: IV1p -
Úhlové rozměry: 0.80'
velikosti: V=14.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 19h56m28.1s; Dec= 32°20'55"
Jiné názvy objektu NGC 6846 : OCL 139

Nedaleko objekty: NGC 6845C, NGC 6845A, NGC 6847, NGC 6848

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.