eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6846

NGC 6846
Voorwerp NGC 6846 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6846 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cygni
Type: IV1p -
De hoekige afmetingen: 0.80'
omvang: V=14.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 19h56m28.1s; Dec= 32°20'55"
Andere namen van het object NGC 6846 : OCL 139

Objecten in de buurt: NGC 6845C, NGC 6845A, NGC 6847, NGC 6848

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.