eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6846

NGC 6846
Objekt NGC 6846 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6846 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cygni
Typ: IV1p -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=14.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h56m28.1s; Dec= 32°20'55"
Övriga namn på objektet NGC 6846 : OCL 139

Närliggande objekt: NGC 6845C, NGC 6845A, NGC 6847, NGC 6848

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.