eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6854

NGC 6854
Objekt NGC 6854 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6854 - galaxie v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.3'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h5m38.6s; Dec= -54°22'30"
RedShift (z): 0.019073
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6854: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6854 : PGC 64080, ESO 185-61, AM 2001-543

Blízke objekty: NGC 6852, NGC 6853, NGC 6855, NGC 6856

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.