eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6854

NGC 6854
Objekt NGC 6854 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6854 - galax i stjärnbild Telescopii
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.3'
magnitud: V=12.2m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h5m38.6s; Dec= -54°22'30"
rödförskjutning (z): 0.019073
Avståndet från solen till NGC 6854: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6854 : PGC 64080, ESO 185-61, AM 2001-543

Närliggande objekt: NGC 6852, NGC 6853, NGC 6855, NGC 6856

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.