eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6852

NGC 6852
Objekt NGC 6852 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6852 - planetarisk nebula i stjärnbild Aquilae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.47'
magnitud: V=12.6m; B=12.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h0m39.2s; Dec= 1°43'43"
Övriga namn på objektet NGC 6852 : PK 42-14.1

Närliggande objekt: NGC 6851, NGC 6851A, NGC 6853, NGC 6854

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.