eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6852

NGC 6852
Voorwerp NGC 6852 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6852 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Aquilae
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.47'
omvang: V=12.6m; B=12.8m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h0m39.2s; Dec= 1°43'43"
Andere namen van het object NGC 6852 : PK 42-14.1

Objecten in de buurt: NGC 6851, NGC 6851A, NGC 6853, NGC 6854

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.