eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6852

NGC 6852
objekt NGC 6852 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6852 - planetarisk tåke i stjernebildet Aquilae
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.47'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.6m; B=12.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t0m39.2s; Dec= 1°43'43"
Andre objektnavn NGC 6852 : PK 42-14.1

Naboobjekter: NGC 6851, NGC 6851A, NGC 6853, NGC 6854

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.