eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6852

NGC 6852
Objekt NGC 6852 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6852 - planetární mlhovina v souhvězdí Aquilae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.47'
velikosti: V=12.6m; B=12.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h0m39.2s; Dec= 1°43'43"
Jiné názvy objektu NGC 6852 : PK 42-14.1

Nedaleko objekty: NGC 6851, NGC 6851A, NGC 6853, NGC 6854

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.