eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6852

NGC 6852
Obiekt NGC 6852 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6852 - mgławica planetarna w konstelacji Orzeł
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.47'
Wielkość gwiazd: V=12.6m; B=12.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h0m39.2s; Dec= 1°43'43"
Inne nazwy obiektów NGC 6852 : PK 42-14.1

Sąsiadujące obiekty: NGC 6851, NGC 6851A, NGC 6853, NGC 6854

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.