eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6882

NGC 6882
Objekt NGC 6882 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6882 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Vulpeculae
Typ: III2p -
Úhlové rozměry: 20.00'
velikosti: V=8.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h11m58s; Dec= 26°29'0"
Jiné názvy objektu NGC 6882 : NGC 6885, OCL 152, with 20 Vul

Nedaleko objekty: NGC 6880, NGC 6881, NGC 6883, NGC 6884

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.