eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6882

NGC 6882
Voorwerp NGC 6882 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6882 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Vulpeculae
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 20.00'
omvang: V=8.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h11m58s; Dec= 26°29'0"
Andere namen van het object NGC 6882 : NGC 6885, OCL 152, with 20 Vul

Objecten in de buurt: NGC 6880, NGC 6881, NGC 6883, NGC 6884

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.