eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6881

NGC 6881
Voorwerp NGC 6881 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6881 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Cygni
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.27'
omvang: V=13.9m; B=14.3m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h10m52.5s; Dec= 37°24'44"
Andere namen van het object NGC 6881 : PK 74+2.1, CS=16.7

Objecten in de buurt: NGC 6879, NGC 6880, NGC 6882, NGC 6883

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.