eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6881

NGC 6881
Objekt NGC 6881 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6881 - planetární mlhovina v souhvězdí Cygni
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.27'
velikosti: V=13.9m; B=14.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h10m52.5s; Dec= 37°24'44"
Jiné názvy objektu NGC 6881 : PK 74+2.1, CS=16.7

Nedaleko objekty: NGC 6879, NGC 6880, NGC 6882, NGC 6883

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.