eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6879

NGC 6879
Objekt NGC 6879 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6879 - planetární mlhovina v souhvězdí Sagittae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.15'
velikosti: V=12.5m; B=13.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h10m26.6s; Dec= 16°55'25"
Jiné názvy objektu NGC 6879 : PK 57-8.1, CS=15.0

Nedaleko objekty: NGC 6878, NGC 6878A, NGC 6880, NGC 6881

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.