eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6879

NGC 6879
objekt NGC 6879 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6879 - planetarisk tåke i stjernebildet Sagittae
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.15'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m; B=13.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t10m26.6s; Dec= 16°55'25"
Andre objektnavn NGC 6879 : PK 57-8.1, CS=15.0

Naboobjekter: NGC 6878, NGC 6878A, NGC 6880, NGC 6881

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.