eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6879

NGC 6879
Obiekt NGC 6879 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6879 - mgławica planetarna w konstelacji Strzała
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.15'
Wielkość gwiazd: V=12.5m; B=13.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h10m26.6s; Dec= 16°55'25"
Inne nazwy obiektów NGC 6879 : PK 57-8.1, CS=15.0

Sąsiadujące obiekty: NGC 6878, NGC 6878A, NGC 6880, NGC 6881

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.