eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6879

NGC 6879
Objekt NGC 6879 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6879 - planetarisk nebula i stjärnbild Sagittae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.15'
magnitud: V=12.5m; B=13.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h10m26.6s; Dec= 16°55'25"
Övriga namn på objektet NGC 6879 : PK 57-8.1, CS=15.0

Närliggande objekt: NGC 6878, NGC 6878A, NGC 6880, NGC 6881

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.