eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6878

NGC 6878
Objekt NGC 6878 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6878 - galax i stjärnbild Sagittarii
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.3'
magnitud: V=12.7m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h13m53.2s; Dec= -44°31'36"
rödförskjutning (z): 0.019443
Avståndet från solen till NGC 6878: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6878 : PGC 64317, ESO 284-31, MCG -7-41-15, IRAS 20104-4440

Närliggande objekt: NGC 6876A, NGC 6877, NGC 6878A, NGC 6879

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.