eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6876A

NGC 6876A
Objekt NGC 6876A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6876A - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.3'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h11m17.1s; Dec= -71°0'46"
rödförskjutning (z): 0.013646
Avståndet från solen till NGC 6876A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6876A : PGC 64222, IC 4945, ESO 73-25

Närliggande objekt: NGC 6875, NGC 6876, NGC 6877, NGC 6878

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.