eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6876A

NGC 6876A
Obiekt NGC 6876A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6876A - galaktyka w konstelacji Paw
Тип: Sb - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 1.20'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=14.7m
Jasność powierzchni: 12.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h11m17.1s; Dec= -71°0'46"
Redshift (z): 0.013646
Odległość od Słońca do NGC 6876A: w oparciu o wartość redshift (z) - 57.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6876A : PGC 64222, IC 4945, ESO 73-25

Sąsiadujące obiekty: NGC 6875, NGC 6876, NGC 6877, NGC 6878

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.