eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6877

NGC 6877
Obiekt NGC 6877 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6877 - galaktyka w konstelacji Paw
Тип: E6 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 1.10'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=12.2m; B=13.2m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h18m35.9s; Dec= -70°51'10"
Redshift (z): 0.014810
Odległość od Słońca do NGC 6877: w oparciu o wartość redshift (z) - 62.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6877 : PGC 64457, ESO 73-36, AM 2014-710

Sąsiadujące obiekty: NGC 6876, NGC 6876A, NGC 6878, NGC 6878A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.