eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6877

NGC 6877
Objekt NGC 6877 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6877 - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: E6 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.6'
magnitud: V=12.2m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h18m35.9s; Dec= -70°51'10"
rödförskjutning (z): 0.014810
Avståndet från solen till NGC 6877: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6877 : PGC 64457, ESO 73-36, AM 2014-710

Närliggande objekt: NGC 6876, NGC 6876A, NGC 6878, NGC 6878A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.