eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6878A

NGC 6878A
Objekt NGC 6878A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6878A - galax i stjärnbild Sagittarii
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.8'
magnitud: V=13.2m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h13m36.1s; Dec= -44°48'59"
rödförskjutning (z): 0.017435
Avståndet från solen till NGC 6878A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6878A : PGC 64314, ESO 284-29, MCG -7-41-13

Närliggande objekt: NGC 6877, NGC 6878, NGC 6879, NGC 6880

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.