eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6880

NGC 6880
Objekt NGC 6880 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6880 - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.9'
magnitud: V=12.1m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h19m29.6s; Dec= -70°51'34"
rödförskjutning (z): 0.013106
Avståndet från solen till NGC 6880: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6880 : PGC 64479, ESO 73-37, AM 2013-710, IRAS 20142-7100

Närliggande objekt: NGC 6878A, NGC 6879, NGC 6881, NGC 6882

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.