eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6877

NGC 6877
objekt NGC 6877 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6877 - galakse i stjernebildet Pavonis
Typen: E6 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.2m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t18m35.9s; Dec= -70°51'10"
Rødforskyvning (z): 0.014810
Avstand fra solen til NGC 6877: basert på redshiftverdien (z) - 62.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6877 : PGC 64457, ESO 73-36, AM 2014-710

Naboobjekter: NGC 6876, NGC 6876A, NGC 6878, NGC 6878A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.