eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6876A

NGC 6876A
objekt NGC 6876A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6876A - galakse i stjernebildet Pavonis
Typen: Sb - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.7m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t11m17.1s; Dec= -71°0'46"
Rødforskyvning (z): 0.013646
Avstand fra solen til NGC 6876A: basert på redshiftverdien (z) - 57.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6876A : PGC 64222, IC 4945, ESO 73-25

Naboobjekter: NGC 6875, NGC 6876, NGC 6877, NGC 6878

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.