eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6876A

NGC 6876A
Voorwerp NGC 6876A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6876A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pavonis
Type: Sb - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.20'x0.3'
omvang: V=13.9m; B=14.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h11m17.1s; Dec= -71°0'46"
roodverschuiving (z): 0.013646
De afstand van de zon tot NGC 6876A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 57.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6876A : PGC 64222, IC 4945, ESO 73-25

Objecten in de buurt: NGC 6875, NGC 6876, NGC 6877, NGC 6878

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.