eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6877

NGC 6877
Voorwerp NGC 6877 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6877 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pavonis
Type: E6 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.10'x0.6'
omvang: V=12.2m; B=13.2m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h18m35.9s; Dec= -70°51'10"
roodverschuiving (z): 0.014810
De afstand van de zon tot NGC 6877: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 62.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6877 : PGC 64457, ESO 73-36, AM 2014-710

Objecten in de buurt: NGC 6876, NGC 6876A, NGC 6878, NGC 6878A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.