eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6879

NGC 6879
Voorwerp NGC 6879 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6879 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Sagittae
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.15'
omvang: V=12.5m; B=13.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h10m26.6s; Dec= 16°55'25"
Andere namen van het object NGC 6879 : PK 57-8.1, CS=15.0

Objecten in de buurt: NGC 6878, NGC 6878A, NGC 6880, NGC 6881

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.