eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6881

NGC 6881
Obiekt NGC 6881 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6881 - mgławica planetarna w konstelacji Łabędź
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.27'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=14.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h10m52.5s; Dec= 37°24'44"
Inne nazwy obiektów NGC 6881 : PK 74+2.1, CS=16.7

Sąsiadujące obiekty: NGC 6879, NGC 6880, NGC 6882, NGC 6883

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.