eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 690

NGC 690
Objekt NGC 690 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 690 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.8'
magnitud: V=14.2m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h47m48s; Dec= -16°43'17"
rödförskjutning (z): 0.017212
Avståndet från solen till NGC 690: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 72.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 690 : PGC 6587, MCG -3-5-21, A 0145-16

Närliggande objekt: NGC 688, NGC 689, NGC 691, NGC 692

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.