eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 692

NGC 692
Objekt NGC 692 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 692 - galax i stjärnbild Phoenicis
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.8'
magnitud: V=12.3m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h48m42.2s; Dec= -48°38'53"
rödförskjutning (z): 0.021181
Avståndet från solen till NGC 692: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 89.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 692 : PGC 6642, ESO 197-3, FAIR 712, IRAS 01467-4853

Närliggande objekt: NGC 690, NGC 691, NGC 693, NGC 694

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.