eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 700

NGC 700
Objekt NGC 700 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 700 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.6m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h52m16.8s; Dec= 36°2'12"
rödförskjutning (z): 0.015264
Avståndet från solen till NGC 700: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 700 : PGC 6928, CGCG 522-30

Närliggande objekt: NGC 698, NGC 699, NGC 701, NGC 702

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.