eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 698

NGC 698
Objekt NGC 698 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 698 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=14.0m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h49m43.6s; Dec= -34°49'53"
rödförskjutning (z): 0.027500
Avståndet från solen till NGC 698: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 116.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 698 : PGC 6710, ESO 353-51, MCG -6-5-5, AM 0147-350

Närliggande objekt: NGC 696, NGC 697, NGC 699, NGC 700

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.