eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 697

NGC 697
Objekt NGC 697 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 697 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.00'x1.3'
magnitud: V=12.0m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h51m17.5s; Dec= 22°21'27"
rödförskjutning (z): 0.010307
Avståndet från solen till NGC 697: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 43.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 697 : PGC 6848, NGC 674, UGC 1317, MCG 4-5-22, CGCG 482-27, IRAS 01485+2206

Närliggande objekt: NGC 695, NGC 696, NGC 698, NGC 699

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.