eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 696

NGC 696
Objekt NGC 696 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 696 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.6'
magnitud: V=13.2m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h49m31.2s; Dec= -34°54'18"
rödförskjutning (z): 0.026935
Avståndet från solen till NGC 696: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 113.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 696 : PGC 6695, ESO 353-50, MCG -6-5-4

Närliggande objekt: NGC 694, NGC 695, NGC 697, NGC 698

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.